Lagpunkten.se Hur fungerar lagpunkten? Frågor och svar Kontakta oss
 
    E-post:
  
    Lösenord:
  

  

Rubrik; Spara enkelt företagets laglista på nätet!

PROVA NU, HELT GRATIS!

får du kontinuerlig uppdatering av lagförändringar

får du tillgång till branschspecifika laglistor för identifiering av lagar som berör Er organisation

kan du visa hur Er organisation gör för att efterleva lagar och krav

kan du oavsett var du befinner dig logga in på lagpunkten.se och få åtkomst till Er laglista

Ett abonnemang på lagpunkten börjar från 1795kr/år + uppläggningsavgift >se priser

Grafiskt element; gröna och blå punkter
 
Anslutna branschföreningar
Följande branschföreningar är anslutna till lagpunkten. Till dessa finns specifika branschanpassade laglistor för att underlätta identifiering av lagstiftning;

SPG
TBR
SOM
IM
SPIF
EIF
FSD
SR
Sv Järn
Föreningen Svenska Pressgjuterier
Transportbandföretagens Riksförb.
Stål- och Mekangruppen
IM-föreningen
Svensk Plastindustriförening
Elektronikindustriföreningen
Föreningen Svensk Dentalhandel
Swedish Rental
Svenska Järn


Certifiering

ISO 14001
Är ni miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller har ni planer på att bli? Då är lagpunkten ett utmärkt verktyg för underlätta och uppfylla kravet om lagefterlevnad.


Kemikalieinspektionen

Frågor om kemikaliehantering
Hos Kemikalieinspektionen hittar du aktuell information om allt som rör kemikalier och kemikaliehantering. Här finner du fördjupad information om REACH-lagstiftningen.

Läs mer

Elektroniska publikationer
Kemikalieinspektionen
- Tidsskriften Aktuellt från KEMI


Naturvårdsverket
- Nyhetsbrevet TillsynsNytt

Arbetsmiljöverket

Frågor om Arbetsmiljö?
Arbetsmiljöverket har samlat de vanligaste frågorna och svaren. Sök svar på din fråga i dess databas.

Sök här

Hur kontrolleras arbetsmiljön?
Det är arbetsgivaren som ansvarar för att verksamheten drivs på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och att man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Inspektionerna utförs av Arbetsmiljöverkets cirka 440 inspektörer fördelade på tio distrikt över landet. Varje år gör de cirka 38.000 besök på Sveriges arbetsplatser.

Läs mer

Temasidor
Här hittar du fördjupad information om olika ämnesområden, branscher och yrkesgrupper. Det är texter om arbetsmiljöproblem, arbetssjukdomar och specifika ämnen. Det finns även konkret information om risker som kan uppstå på arbetsställen och hjälp till företag om lämpliga åtgärder. Samtliga sidor innehåller länksamlingar till den som vill veta mer.

Läs mer

 

Man sittandes på huk med en skylt


Besöksadress Sinf miljö & kvalitet - Klara Norra kyrkogata 31 - tfn 08-440 11 70 - fax 08-440 11 71 Postadress Sinf miljö & kvalitet - Box 22307 - 104 22 Stockholm Frågor & synpunkter skickas till lagpunkten[snabel-a]sinf-mk.se
 
 
Powered by Capability™